Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

1.§ Érvényesség
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a RUMED Kft. által üzemeltetett webshop.rumed.hu honlapon (továbbiakban: „Webáruház“) elérhető és megvásárolható, valamint az ügyfélszolgálatán (tel.: +36/42/400-747) keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Webáruház (és adott esetben a offline áruházak valamelyike) és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.
A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

 2.§ Szerződéses partner

A Vásárló szerződéses partnere (a Webáruházban megrendelt, de valamelyik áruházban átvett termékek kivételével):

Cégadatok:

Cégnév: RUMED Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: RUMED Kft.

Székhely és levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, László út. 17

Cégjegyzékszám: 15 09 064576

Adószám: 11497691-2-15

Közösségi adószám: HU11497691

Ügyvezető igazgatók: Ruszki Péter

Adatkezelési nyilvántartás száma: NAIH-67821/2013.

Szaküzletek

4400 Nyíregyháza, László út 17.

Tel: 42/400-747, 42/501-670

info@rumed.hu


4600 Kisvárda, Árpád út 99.
Tel: 45/406-382, 500-238
kisvardarumed@rumed.hu


Nyitvatartás

Hétfőtől csütörtökig: 08.00.-tól 16.30.-ig

Péntek: 08.00.-tól 16.00.-ig

Szombat (csak Nyíregyházán) 08.00.-tól 12.00.-ig


Ügyelet

Az ügyeleti telefonszámok:

Nyíregyházi Szaküzlet: +36-42-400-747, +36-30-9956-986

Kisvárdai Szaküzlet: +36-30-9295-813

Az ügyeleti nyitva tartás díja: 3 000,-Ft + Áfa

 

3.§ A Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

3.1. A Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Webáruház használata során a Váráslónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.
3.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
3.3. Amennyiben a Vásárló a Webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

3.4. Vállalkozásunk az Áfa törvény 166. § alapján minden értékesítésről számlát bocsát ki. A számla kötelező kelléke a vevő neve és címe, ezért a vállalkozásunknál történő vásárlásnak feltétele, hogy ezeket az adatokat minden vásárláskor meg kell adni.


4.§ Minőség  és készlet

4.1.  A RUMED Kft. az ISO 9001/2008 és az ISO 14001:2004 minőségi szabványok követelményei szerint dolgozik és igény esetén a tanúsító okiratának másolatát biztosítja Partnereinek.
4.2.  A RUMED Kft. Partnerei megfelelő kiszolgálása és ellátása érdekében az igényekhez igazított raktárkészletet biztosít.

5.§ Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Webáruház hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a webshop.rumed.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:
5.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása: A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosár” ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A kosár gombra klikkelve a „Kosár megtekintése” vagy „Fizetés” feliratú gombok láthatók. Ha a „Kosár megtekintése” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Kassza” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába.

Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat, szállítási adatokat és választhat a szállítási módok és a fizetési módok közül. A szállítási lehetőségek közül (Átvétel a nyíregyházi üzletben, átvétel a kisvárdai üzletben vagy kérjük az áru házhoz szállítását). Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A „Tovább” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat. A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot, az alapértelmezés a legutóbbi vásárlás alkalmával használt fizetési mód. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Rendelés megerősítése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a RUMED Kft. részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Fizetési opciók”, (2) „Számlázási cím”, (3.) „Szállítási cím”, (4.) „Szállítási módja”, (5.) „Fizetési módja” feliratokra kattintva. A (6.)„Rendelés megerősítése” pontban a rendelés megerősítése történik meg.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Rendelés megerősítése" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy köszönő oldalra érkeztet a rendszer és e-mailben tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről amivel a megrendelésének visszaigazolását küldjük el számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát azonnal ki is nyomtathatja vagy elmentheti PDF formátumban.

5.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények: Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A RUMED Kft a Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Vásárlás” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a „Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék/szolgáltatás/digitális tartalom stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

5.3. A szerződés írásbelisége, iktatása: A Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A RUMED Kft. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
5.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve: Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.
5.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás: A RUMED Kft., illetve a Webáruház nem vetette alá magát semmilyen általános magatartási kódex rendelkezéseinek.
5.6. Termék információk: A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.
A Webáruházban megjelenített készlet információk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Webáruház adatbázisa frissítve lett. RUMED Kft. mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.
5.7. Adatbeviteli hibák: Az RUMED Kft. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.
A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés RUMED Kft. részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 6. bekezdése tartalmazza.
5.8. Árfeltüntetés: A Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót nem tartalmazzák (nettó árak). A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról RUMED Kft. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.
A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.
RUMED Kft. a Webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
Áfa visszatérítés: RUMED Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.
A Webáruház szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.
5.9. Engedmények: A RUMED Kft. előzetes árajánlat alapján egyedi, vagy az alábbi feltételek teljesülése esetén Törzsvásárlói kedvezményeket biztosít Partnereinek. Törzsvásárlójának tekinti azon Partnereit akiknél az éves forgalom összege eléri az 50.000.-forintot. A Törzsvásárlói kedvezmények az igények függvényében, termékcsoportonként vannak kialakítva és az érvényes kiskereskedelmi árakból kerülnek levonásra. A Törzsvásárlói kiszolgálás feltételeiről, annak változásairól Törzsvásárlói Ajánlatban tájékoztatja a Partnereit 
5.10. Hibás/téves árfeltüntetés:Amennyiben RUMED Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruházban, akkor RUMED Kft. nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár
RUMED Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

6.§ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

6.1. A Vásárló a “Fizetés most” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének RUMED Kft.-hez való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
6.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az RUMED Kft. és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az RUMED Kft. késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.
A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.
6.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.
6.4. A Vásárló a Webáruház honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
6.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Webáruház ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.
6.6A RUMED Kft. árukészletén korábban nem szereplő, egyedi igénynek számító vevői megrendeléseket csak írásban fogad el és ezeket visszaigazolással nyugtáz. A visszaigazolás feltételét a RUMED Kft. elfogadottnak tekinti, ha a megrendelő a visszaigazolásra három napon belül nem tesz észrevételt. Megrendelés visszavonása esetén, amennyiben a RUMED Kft-nek a felmondás kézhezvételekor már nincs lehetősége a rendelés törlésére, a RUMED Kft. sztornírozási díjra jogosult.

7.§ Termék rendelkezésre állása

7.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.
7.2. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

8.§ Termék átvétele és szállítása

8.1. Amennyiben a rendelést helyszíni átvétel céljából egy, a Vásárló által kiválasztott üzletbe szállítják, a Vásárló értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését. A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás, számlára visszautalás, illetve készpénz visszafizetés).
8.2 Az áru átadásának alapértelmezett módjáról a Törzsvásárlói Ajánlatban tájékoztatja a RUMED Kft. a partnereit. Az alapértelmezett szállítási módtól a vevő eltérhet a web-áruházban felkínált szállítási lehetőségek választásával, vagy előzetes árajánlat alapján. 
8.3 Országhatáron belüli 40 kg tömeget meg nem haladó csomagszállítás igénylése esetén, amennyiben a termék raktárkészleten található, a munkanapokon 14.00 óráig leadott rendeléseket a GLS futárszolgálat 24 órán belül (a munkanapok számítanak) 8 és 17 óra között házhoz szállítja.
8.4 Az áru feladásáról a RUMED Kft. nem küld értesítést. 
8.5 A szállítási készség megváltozása esetén a módosult feltételekről a RUMED Kft. értesítést küld a megrendelőnek.
8.6. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

        Belföldi normál csomagszállítás díja Bruttó 40 000 Ft érték alatt:

        0,1-40 kg      1.968.-Ft+Áfa


        Belföldi normál csomagszállítás díja Bruttó 40 000 Ft érték fölött:
        0,1-40 kg      Díjmentes


        Minden egyéb esetben a szállítási mód és költség külön árajánlatban van meghatározva!
8.7. A vevő hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a vevőt terhelik.
9.§ Fizetés, számlakiállítás

9.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül, proforma-számla alapján előreutalással, a szaküzletekben történő átvétel esetén készpénzzel, csomagküldés esetén utánvéttel illetve barion kártyás fizetési rendszer segítségével  bankkártyával vagy hitelkártyával.
9.2. A RUMED Kft. törzsvásárlói részére, a hitelképesség előzetes egyeztetésé alapján, meghatározott hitelkeret mértékéig biztosítja a számlák átutalással történő fizetését is. 
9.3.  A hitelkeretben az előzetesen szállítólevéllel átadott és még számlázatlan tételek és a ki nem fizetett számlák maximális összege van meghatározva. Hitelkeret túllépése esetén a felek egyeztetnek a további kiszolgálás módjáról.
9.4. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszám: 01-10-041348.

9.5. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházunkban. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

9.6. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.
9.7. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a RUMED Kft. által kiállított elektronikus számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti.
Az elektronikus számlát a Számlaközpont Zrt. minősített szolgáltató készíti el a RUMEDKft. megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a Számlaközpont Zrt. harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül. A RUMED Kft. által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.
A RUMED Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

 10.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a RUMED Kft. tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik. Lejárt határidejű tartozással rendelkező vevők esetében új megrendelés felvételét, vagy teljesítését csak a tartozás kiegyenlítését követően vállalja. Késedelmes fizetés esetén a RUMED Kft-t a MNB által meghatározott mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg.

 11.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

 11.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a Webáruházban vásárolt termékek tekintetében.
 A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 11.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
            1. a terméknek,
            2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
            3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
            4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi             átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
 11.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, (ilyen termékek a következők: egyedi méretre vágott fogazott és hosszbordás szíjak, lapos szíjak, illetve az olyan egyedileg, csakis a vevő kérésére közvetlenül a gyártótól megrendelt termékek, mely a vásárlás napján nem képezte a RUMED Kft. raktárkészletét), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Olyan zárt csomagolású termék amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.  Elfekvőségnek tekinthető terméket a RUMED Kft. csak bizományosi értékesítés céljából vesz át, amelynek feltételeit az adott termékekre vonatkozóan külön megállapodásban rögzítenek a felek.
11.4. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
11.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a RUMED Kft. részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.
11.6. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 11. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a RUMED Kft. részére.
Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő közlés esetén az e-mail illetve a fax megérkezésének időpontját veszi figyelembe a RUMED Kft. a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint a RUMED Kft. részére.
11.7. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a RUMED Kft. részére az alábbi címre visszaküldeni.

Visszaküldési postacím:
RUMED Kft.
4400 Nyíregyháza, László utca 17.
A termék RUMED Kft. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. A RUMED Kft-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.
11.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az RUMED Kft. visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló a RUMED Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A RUMED Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a RUMED Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.
11.9. Amennyiben a RUMED Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Webáruház megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.
11.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a RUMED Kft.az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

 12.§ Fogyasztónak minősülő Vásárló javára, a RUMED Kft. által önként biztosított elállási jog

12.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségeken túl a Webáruház a vásárlástól számított 15. és 60. nap között a fogyasztónak minősülő Vásárló számra elállási jogot biztosít az alábbi feltételekkel: a jogszabályi kötelezettséget (10.§ (2) bekezdése szerinti elállási jog) meghaladó időtartam alatt gyakorolt elállás esetén a fogyasztónak vissza kell juttatnia a terméket sértetlen, hibátlan állapotban összes tartozékával és eredeti csomagolásával együtt, továbbá a vásárlást igazoló eredeti számlát a RUMED Kft. részére. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállhat a szerződéstől az ügyfélszolgálati email címünkön, (info@rumed.hu), vagy személyesen bármelyik áruházban a 15. és 60. nap között anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy az áru - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - visszaküldésével.
12.2. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 60 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 60 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átvette, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 60 napon belül gyakorolhatja.
12.3. A szerződéstől elállás esetén, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a RUMED Kft.-nek vagy a RUMED Kft.által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A fogyasztó köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli. RUMED Kft. a termék árát az eredeti vásárláskor alkalmazott fizetési móddal megegyezően fizeti vissza (pl. bankkártyával történő fizetés esetén az összeg a bankkártyához tartozó számlára kerül vissza). A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott kivételek esetén.
12.4. A 60 napos visszavételi akció keretében visszavett termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
    1. sértetlen
    2. hibátlan
    3. ép
    4. karcolásmentes
    5. elszíneződéstől mentes
    6. szagmentes
    7. tiszta, szennyeződéstől mentes
    8. eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülés elfogadott)
    9 . összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép,hibátlan, tiszta, karcolásmentes, szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen)
12.5. A fogyasztónak minősülő Vásárló a 60 napos elállási jogával nem élhet különösen az alábbi esetekben:
    - a fent felsoroltak közül bármelyik kitételnek nem felel meg a termék
    - nem a gyárilag telepített operációs rendszer található a terméken
    - a termékhez járó, termékre telepített szoftver aktiválása után kóddal védhető termékek esetén a kód nincs kiiktatva (pl. belépési kód, zárolási kód stb.)
    - beüzemelt, kipróbált nyomtatóra
    - beépíthető készülékekre a beépítést követően
    - beüzemelt, kipróbált porszívóra
12.6. A 15-60. nap közötti elállás esetén a termék RUMED Kft.-hez történő visszajuttatásának költsége a Vásárlót terhelik.

 13.§ Elállás következményei

13.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.
13.2. A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket a Webáruház kifuvarozta a fogyasztónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, a Webáruház saját költségén visszafuvarozza a terméket. Postai küldeményként a legfeljebb 40 kg súlyú, Illetve 2 méter volumetrikus méretet nem meghaladó termékek küldhetőek vissza.
13.3. A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Webáruház nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Webáruház mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha Webáruház kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
13.4. Amennyiben a szerződéshez Ön kölcsönszerződést is kötött, és él az elállási jogával, ez a kölcsönszerződést is megszünteti.
13.6. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
         - a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Webáruház a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg,             és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
          - olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
          - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó             személyére szabtak
           - romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
           - olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
           - olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
           - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
A fentiekben meghatározott jogokon túl a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását és bármely magyarországi áruházban az elállásra vonatkozó határidőn belül.

 14.§ Felelősség

14.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Webáruház részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Webáruház csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Webáruház részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
14.3. Korlátozó események esetén, mely meggátolja a felhasználót a RUMED Kft. webáruház használatában és ezzel megakadályozza a rendeléseinek leadását.
14.4. A RUMED Kft-t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.
14.5. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk. 
14.6. A Webáruházban található fényképek illusztrációk! Az itt elhelyezett technikai információk és gyártói katalógusok adataiért felelősséget nem vállal!
14.7. A RUMED Kft. minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, RUMED Kft. a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
14.8. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a RUMED Kft. nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
14.9. A RUMED Kft. a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a webshop.rumed.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
14.10.  A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az Internethez való csatlakozás megszakadása miatti károkért. Minden esetben, mikor a felhasználó használatba szeretné venni a RUMED Kft. a világhálón elhelyezett webáruházat, védekezés az online terjedő vírusok és a számítógépében kárt okozó programok ellen a felhasználó feladat.
14.11. A RUMED Kft. nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a Online honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a RUMED Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

 15.§ Jótállás

15.1. Az RUMED Kft.-t termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
15.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az RUMED Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 
15.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
        -  szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az RUMED Kft., vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használatikezelési             útmutató hibájára vezethető vissza)
        - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
        - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,   
        - elemi kár, természeti csapás okozta.

15.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:
       - elsősorban - választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az RUMED Kft.-nek a másik jótállási igény         teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék  hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény         teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
        - ha az RUMED Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz         vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos     leszállítását igényelheti, a hibát az RUMED Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással         kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három         munkanapon belül érvényesít csereigényt, az RUMED Kft. köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
15.5. Ha feltételezhető, hogy a termék hibája kárt okozhat környezetében, a reklamáló félnek mindent meg kell tennie a várható kár csökkentése érdekében, és egyidejűleg azonnal értesítenie kell a RUMED Kft-t. 
15.6. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn belül keletkező reklamációk esetén, ha a termékről a használatba vételt követően derül ki, hogy nem megfelelő minőségű, akkor a RUMED Kft. által biztosított, maradéktalanul kitöltött reklamációs kérdőív, a számlamásolat és a meghibásodott termék alapján a RUMED Kft. szakértője bírálja el a reklamációit. 
15.7. A RUMED Kft. vállalja, hogy a - fentiek szerint - megfelelő formában leadott reklamációra 2 napon belül nyilatkozik a kivizsgálás határidejéről. A reklamációra adott végleges válasz után a RUMED Kft. még harminc napig tárolja a reklamált terméket. 
15.8. Szükség esetén a RUMED Kft szakembere a helyszínen megvizsgálja a termék használatának körülményeit is.
15.9. Amennyiben a reklamáló fél nem fogadja el a RUMED Kft. szakértőjének véleményét, mindkét fél által elfogadott független szakértői vélemény az irányadó, melynek hiányában a kérdést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően törvényes úton kell eldönteni.
15.10. 
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. RUMED Kft.-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
15.11. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
15.12. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
15.13. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az RUMED Kft.-t terhelik.
15.14. RUMED Kft.jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
15.15. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
15.16. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
15.17.  Jótállási jegy: Nagyháztartási és beépíthető háztartási gépek mellé az RUMED Kft. által kiállított jótállási jegyet mellékelünk, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak. Kérjük, hogy a termék mellett található gyártói és az RUMED Kft. által kiállított jótállási jegyet, továbbá az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számla, nyugta) együtt őrizze meg. A RUMED Kft.  által kiállított jótállási jeggyel a garanciális igények (jótállás, kellékszavatosság) teljeskörűen érvényesíthetők mind a gyártó szervizpartnereken, mind a offline áruházak vevőszolgálatain keresztül.

 16.§ Kellékszavatosság

16.1. A Vásárló az RUMED Kft. hibás teljesítése esetén az RUMED Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.
16.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
16.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az RUMED Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az RUMED Kft. költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
16.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az RUMED Kft. adott okot.
16.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az RUMED Kft. -vel.
16.6. A Vásárló közvetlenül az RUMED Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
16.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az RUMED Kft.-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben RUMED Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben RUMED Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
16.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 17.§ Termékfelelősség

17.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 16. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékfelelősségi/termékszavatossági igényt érvényesíthet.
17.2. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
17.3. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
17.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
17.5. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
17.6. A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
17.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
17.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
        - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyárotta, illetve hozta forgalomba, vagy
        - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
        - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 17.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 18.§ Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

18.1. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban akár a Webáruházon keresztül, akár bármely magyarországi áruházban érvényesíthető.

 18.2. Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

 18.3. Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

 18.4. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen ÁSZF 15-17. pontjaiban talál.

 19.§ A Webáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

A Webáruház célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. RUMED Kft. a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért RUMED Kft. nem vállal felelősséget.
A Webáruház oldalain megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért RUMED Kft. felelőssé nem tehető.
A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).
A Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.
RUMED Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:
    ● Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Webáruház használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért
    ● Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért
    ● Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért
    ● Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.
    ● Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
    ● Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért
 RUMED Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.
 RUMED Kft. semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.
 RUMED Kft. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.
 A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga RUMED Kft. tulajdona. A Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.
  RUMED Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a rumed.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.
 Tilos minden olyan tevékenység, amely RUMED Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos RUMED Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével RUMED Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

20.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

 20.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.
 20.1. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül található itt 
 Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken itt elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
 Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
 Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
 20.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: 
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.
 Elérhetőségek
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
20.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.
Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

21.§ Záró rendelkezések

 21.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel
        ● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
        ● az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
        ● a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
        ● az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
        ● a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
        ● a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.
 Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.
 21.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Webáruház cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.
 21.3. A webshop.rumed.hu honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az RUMED Kft. vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. RUMED Kft. fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az RUMED Kft. írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató megismerés céljából történő letöltése.
 21.4. ÁSZF egyoldalú módosítása: RUMED Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. RUMED Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

22. Jövedéki és veszélyes termékek


A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXVII. törvény módosítása értelmében:

A legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat tartalmazó, vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmazó készítményekkel, kenő- és karbantartó anyagokkal 2014. január 10-től viszonteladó vásárlóinkat csak végfelhasználás céljából áll módunkban kiszolgálni.

A veszélyes kategóriába sorolt termékek forgalmazására a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságra szóló rendelkezés érvényes. A vegyi anyagok vásárlása esetén a termékekhez tartozó aktuális biztonsági adatlapot minden esetben biztosítjuk.


Ruszki Péter

ügyvezető